Yair

revolution הקטע של ה
שלי לא היה קשור לזהות המינית שלי
הדבר היחיד שהייתי בארון איתו היה המחלה של אמא שלי וגם עם זה יצאתי מהארון בגיל דיי מוקדםShare on Facebook