fritz

Minister van Cultuur: Frits De Wit

Posted on December 11, 2012 by Comingout coil

Minister van Cultuur: Fritz De Wit
Mijn programma:

10 % van het Nationale budget gaat naar de Kunst.
Er zal gratis toegang zijn op alle Kunst ( musea, concerten, theater enz. ) voor kinderen van 6 tot 14.
Elke school-klas ( vaqn de leefti

jd van 6 tot 14 ) moet 1x per maand naar een Cultureel project.
Vanaf de leeftijd van 14 tot 16 krijgt elke tiener 50% reductie op Culturele activiteiten
Er komt een speciale Regerings-commisie , die zal gaan bepalen ( naaast de 10 % van het Nationale budget ) over een budget voor jonge studenten, die werkzaam zijn binnen de film-industrie .( In deze commisie zullen 50 % van de leden werkzaam zijn binnen de film-industrie )
Er zullen meer Scholen voor de Kunst ( zoals de Rietveld-Akademie in Amsterdam ) gebouwd worden in heel Nederland ( en niet alleen in de grote plaatsen )
Kinderen ( van 6 tot 17 ), die een Kunst-evenement willen bezoeken in een andere plaats , krijgen 50 % reductie op hun trein-en bus kaartjes.
my program:
10% of the National budget goes to Art.
There will be FREE entrance for all art ( museum, concerts, theater etc. ) for kids until the age of 14.
Every school-class ( from age 6 until age 14 ) has to go once a month to a culture event.
From the age 14 until 17 every kid will get a pass with 50 % reduction on all culture events
 There will be a special govermnent commitee who will decide on a budget ( beside the 10 % art-budget ) for young student filmmakers. In this commitee 50 % of the members will be people working within the cinema
There will be more Art-Schools ( like the Rietveldt Academy in Amsterdam ) all over Holland ( not just in the big cities )
Kids ( from age 6 until 17 ) who wanna visit Culture events in other cities, will get 50 % reduction on their train-and bust-tickets.
bus, of course:-)!
Share on Facebook

Be the first to leave a comment

What do you say?