אני גזענית ורע לי עם זה

יום שישי שעות הבוקר, תחנה מרכזית.
אני עולה לאוטובוס ולשם שינוי הוא היה ריק.
התיישבתי לבדי בכניסה לספסל זוגי. בספסל לפניי ישב אדם דתי מבוגר.
רגע לפני שהאוטובוס נסע, עלה אליו אדם שחור וכאשר הוא הגיע אלי הוא ניסה לבקש שאכנס למושב הפנימי כדי שהוא יישב.Share on Facebook

Paris- 27 Janvier Manifestation pour l’égalité puisque le 16 Decembre n’a pas suffit…

When you fall in love and you want to celebrate your union, who has the right to decide for you?

When you want to celebrate your union and you want to have a kid together, who has the right to decide for you?

What proved that a man and a woman together make a better job?

who has perfect straight parents and would recommend them to others?

http://www.facebook.com/events/185968891542715/

Manifestation pour l’égalité des droits, le mariage, l’adoption, la PMA et la filiation pour tous les couples le 27 janvier à Paris. Manifestation organisée par l’inter-LGBT et le collectif “Agissons pour l’égalité”.
Pour l’égalité maintenant, contre les discriminations tout le temps!

Départ à 14h de Denfert-Rochereau. Arrivée : Bastille. Des prises de parole, traduites en langue des signes, auront lieu à l’arrivée.
Plus d’infos sur http://www.agissonspourlegalite.fr/

N’écoutez pas les rumeurs et ne perdez pas votre temps avec les trolls ! ;) Le 27/01, tous mobilisés !

Share on Facebook

Share on Facebook

Hand in Hand

Hand in Hand community gets together to say some important words. No matter what, these people are beautiful.
Hand in Hand presentation at the willy brandt center in Jerusalem
Share on Facebook

Children are the one that will change the world but they need your money.

You can be part of the ones that support a project that can change the world and bring peace to the middle est.
If our children will see it’s possible to love each other and dance together no matter their cultural background
I guess peace will win
open you heart and your wallet and make it happen by supporting the movie that show it can be the futur:
“Dancing in Jaffa” by Hilla Medalia

Share on Facebook

Share on Facebook

Pourquoi manifester le 16 décembre à Paris ?!!!!

TOUS LES FRANCAIS, C’EST LE MOMENT!!!

Comment ose-t-on associer le droit francais avec les notions de liberté, égalité, fraternité quand les droits de base de tout citoyen ne sont pas respectes???

Une incroyable vidéo qui m’a donné des frissons pour savoir pourquoi le mariage pour tous et l’adoption, et pourquoi manifester le 16 décembre à Paris !

Les infos:

http://comingout.co.il/blog/?ai1ec_event=paris-16-dec-manifestation-pour-legalite&instance_id=151

C’est la participation de comingout de loin (tel aviv)

http://comingout.co.il/blog/?cat=94

envoyez nous des photos!!!

Le site du collectif Agissons pour l’égalité, organisateur de la manif du 16

http://www.agissonspourlegalite.fr

Share on Facebook

Share on Facebook

Journee internationale pour l’élimination de la violence à l’egard des femmes – International day to delete violence towards women

*Trigger Warning*
A film by Eve Ensler and Tony Stroebel
One billion women violated is an atrocity. One billion women – and men — dancing is a revolution. Join ONE BILLION RISING at http://www.onebillionrising.org .

Share on Facebook

Share on Facebook

I’m from Gaza

Share on Facebook

Stay human, keep your eyes open!

Almost 10 years ago, during the war in Irak, I did my final project for my first degree about manipulation of images

http://yaelle.david.free.fr/

if you go to advertising on the left and number 3 it’s about the confusion american army made in purpose between war video games and reality that the soldiers will forget the target has a real heart bit like you and me.

Tonight I was at friends and they have TV and it’s just crazy how you can see the brain wash and the confusion between video game, an action movie or reality…

It’s scary and I hope you all see that and all know what we can do with images…Share on Facebook