קבוצת פסיכודרמה - אגודה

רחלי לוין מטפלת בפסיכודרמה

Posted on September 1, 2012 by Comingout coil

A psychodrama group that helps you to come out as you are.
You can join her group on “פסיכודרמה – לקהילה הלהטבי”ת
or contact her here

Share on Facebook

Be the first to leave a comment

What do you say?