Share on Facebook

Mika

אני חושבת שהגילוי הכי משמעותי זה להתבגר אני לא יצאתי מהארון אף פעם, פשוט לאט לאט נפתחתי עם זה
אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, יותר קטנה, נגיד Share on Facebook