Share on Facebook

משנים את חוקי המשחק – Changing the rules of the games

Share on Facebook

,חדש ביוטיוב vive la vie & cheers to nonduality!

קונטרול

תגיד לי שזו שטות

שאני לא מתבוננת
תגיד לי “זו טעות”
אין כל משמעות אחרת
אשת סוד במי אבטח
והנה את
loosing control
loosing control
הנה את מדלגת לשמיים
מרחפת על פני עיר
לא חוצה את קו המים
אשת סוד במי אבטח והנה את
רצה אל הקיר
מתהפכת פעמיים
נוחתת על הכביש
מנערת זוג רגליים
i’m so alive
i’m so alive
Share on Facebook