דברים שעוזי וייל שכח לספר: ביקורת על קמפיין המימון המון