Calendar

Jan
1
Thu
מעשיה אורבנית – URBAN TALE @ סינמטק תל אביב
Jan 1 @ 2:00 am – 2:00 am
מעשיה אורבנית - URBAN TALE @ סינמטק תל אביב  | תל אביב יפו | ישראל

לפני מותה, ביקשה שימצאו את אביהם שעזב אותם עוד כשהיו תינוקות.

המסע שלהם בעקבות האב מוליך אותם אל בין בתי חולים, מוסדות סיעודיים ובתי מעצר. כמו ביקומים קוונטיים מקבילים הם פוגשים אנשים המאפשרים להם בעל כרחם הצצה בוטה כואבת ופרובוקטיבית אל העתיד המצפה להם.

מעשיה אורבנית – URBAN TALE @ סינמטק תל אביב
Jan 1 @ 2:00 am – 2:00 am
מעשיה אורבנית - URBAN TALE @ סינמטק תל אביב  | תל אביב יפו | ישראל

לפני מותה, ביקשה שימצאו את אביהם שעזב אותם עוד כשהיו תינוקות.

המסע שלהם בעקבות האב מוליך אותם אל בין בתי חולים, מוסדות סיעודיים ובתי מעצר. כמו ביקומים קוונטיים מקבילים הם פוגשים אנשים המאפשרים להם בעל כרחם הצצה בוטה כואבת ופרובוקטיבית אל העתיד המצפה להם.

מעשיה אורבנית – URBAN TALE @ סינמטק תל אביב
Jan 1 @ 2:00 am – 2:00 am
מעשיה אורבנית - URBAN TALE @ סינמטק תל אביב  | תל אביב יפו | ישראל

לפני מותה, ביקשה שימצאו את אביהם שעזב אותם עוד כשהיו תינוקות.

המסע שלהם בעקבות האב מוליך אותם אל בין בתי חולים, מוסדות סיעודיים ובתי מעצר. כמו ביקומים קוונטיים מקבילים הם פוגשים אנשים המאפשרים להם בעל כרחם הצצה בוטה כואבת ופרובוקטיבית אל העתיד המצפה להם.

מעשיה אורבנית – URBAN TALE @ סינמטק תל אביב
Jan 1 @ 2:00 am – 2:00 am
מעשיה אורבנית - URBAN TALE @ סינמטק תל אביב  | תל אביב יפו | ישראל

לפני מותה, ביקשה שימצאו את אביהם שעזב אותם עוד כשהיו תינוקות.

המסע שלהם בעקבות האב מוליך אותם אל בין בתי חולים, מוסדות סיעודיים ובתי מעצר. כמו ביקומים קוונטיים מקבילים הם פוגשים אנשים המאפשרים להם בעל כרחם הצצה בוטה כואבת ופרובוקטיבית אל העתיד המצפה להם.

מעשיה אורבנית – URBAN TALE @ סינמטק תל אביב
Jan 1 @ 2:00 am – 2:00 am
מעשיה אורבנית - URBAN TALE @ סינמטק תל אביב  | תל אביב יפו | ישראל

לפני מותה, ביקשה שימצאו את אביהם שעזב אותם עוד כשהיו תינוקות.

המסע שלהם בעקבות האב מוליך אותם אל בין בתי חולים, מוסדות סיעודיים ובתי מעצר. כמו ביקומים קוונטיים מקבילים הם פוגשים אנשים המאפשרים להם בעל כרחם הצצה בוטה כואבת ופרובוקטיבית אל העתיד המצפה להם.