IMG_1821

הצייר האחרון יוצא מהארון. הפתיחה מחר- יום שלישי 2.10.12 בשעה 17:00 ברגע חד פעמי

Posted on October 1, 2012 by Comingout coil

הצייר האחרון הכמעט עלום שם, שגילו כה מופלג וחוכמות ליבו כה עצובות ומצחיקות. ילד “פרא” שמעולם לא למד באף בית ספר אך החיים למדו אותו ללמוד: אריה לייב אקשטיין, המכונה לוליק- חבר שלי, גאון דור, מציג תערוכת ציורים אחרי ארבעים שנה מאחורי דלתיים סגורות , נוגע בנושאים של סמליות האהבה והאובדן בראות שנותיו וחייו העמוסים בידיעות זכרונות מעשיות אמיתות ושקרים, בתערוכה יוצגו גם שני ספרי רטרוספקטיבה של עבודותיו.

התעורכה מוצגת באתר השחזור ראש פינה, בגלריית גרשון- ברחוב העליון/הראשונים

הפתיחה מחר- יום שלישי 2.10.12 בשעה 17:00

ברגע חד פעמי

Share on Facebook

Be the first to leave a comment

What do you say?